یک روز صبح در کشور آلمانیک روز صبح در کشور آلمان مردمی که برای خرید شیر آمده بودند ، در کمال
تعجب دیدند شیری که تا دیروز 1 یورو فروخته میشد ، امروز 1.5 یورو عرضه
میشود . هیچ کس سرو صداو اغتشاشی نکرد اما ، هیچ کس هم شیر نخرید.

بطری های شیر به کارخانه مرجوع شد و همان شب آنگلا مرکل از تلویزیون رسمی
آلمان بصورت زنده از مردمان کشورش بابت این گرانی عذر خواهی کرد و از
فردا شیر دوباره به قیمت 1 یورو توزیع شد ...!!!!

/ 1 نظر / 28 بازدید
ساره اقایی

چه خوب